Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa rękawic ochronnych DZ/45/2024 2024-05-17 13:10 2024-06-05 08:00
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. DZ/47/2024 2024-05-21 14:13 2024-06-04 11:00
3. Dostawa wraz z wymianą łańcucha do zgarniacza dennego – 1 kpl. (dł.152 mb.) DZ/44/2024 2024-05-13 14:10 2024-05-28 08:00
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Gajowej oraz budowa sieci wo-dociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Skaryszewskiej w Radomiu DZ/43/2024 2024-05-10 07:31 2024-05-27 08:00
5. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. DZ/42/2024 2024-05-10 09:39 2024-05-24 09:00
6. Usługa czyszczenia wozem asenizacyjnym przepompowni ścieków w Radomiu oraz pompowanie wody przy awariach wodociągowych DZ/41/2024 2024-04-30 12:27 2024-05-14 11:00
7. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Niklowej w gm. Jedlnia Letnisko oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Botanicznej w Radomiu DZ/40/2024 2024-04-26 09:42 2024-05-13 08:00
8. Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wodociągów Miejskich w Radomiu sp. z o.o. DZ/27/2024 2024-04-12 14:22 2024-05-08 09:00
9. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janiszpolskiej Radomiu DZ/39/2024 2024-04-16 09:57 2024-04-30 10:00
10. Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej i Lema w Radomiu DZ/38/2024 2024-04-15 11:06 2024-04-30 08:00
11. Odnowienie licencji Stormshield UTM DZ/37/2024 2024-04-16 10:25 2024-04-26 09:00
12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu DZ/33/2024 2024-04-05 12:29 2024-04-24 11:00
13. Dostawa smaru typu Power Complex Lube TTP EP-000 do mieszadeł Halberg DZ/32/2024 2024-04-12 13:01 2024-04-24 08:00
14. Dostawa wodorotlenku sodowego 30% w roztworze DZ/36/2024 2024-04-10 13:03 2024-04-22 11:00
15. Świadczenie usług sprzętowo-transportowych (wywrotka, koparka, spychacz/ładowarka teleskopowa) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu DZ/35/2024 2024-04-08 13:56 2024-04-18 11:00
16. Dostawa części do pomp jelitowych ELRO XP 800. DZ/34/2024 2024-04-05 13:20 2024-04-16 11:00
17. Konserwacja urządzeń dźwignicowych i wózków jezdniowych DZ/30/2024 2024-03-29 08:09 2024-04-09 09:00
18. Dostawa polimeru w emulsji wspomagającego odwadnianie osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków w Radomiu DZ/22/2024 2024-02-29 14:17 2024-04-02 11:00
19. Wykonanie przeglądu i konserwacji rozdzielni Typu SN 15kV w budynku GPZ DZ/29/2024 2024-03-18 07:54 2024-03-29 08:00
20. Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej średniozmineralizowanej dla pracowników na sezon maj - sierpień 2024 r. DZ/26/2024 2024-03-14 12:13 2024-03-27 08:00
21. Konserwacja rzek, rowów oraz akwenów w roku 2024 DZ/28/2024 2024-03-12 12:57 2024-03-26 08:00
22. Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową kanalizacji sanitarnej oraz miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej DZ/17/2024 2024-03-04 08:34 2024-03-25 08:00
23. Konserwacja urządzeń dźwignicowych i wózków jezdniowych DZ/18/2024 2024-03-06 12:08 2024-03-15 09:00
24. Czynności serwisowe i naprawy awaryjne agregatów prądotwórczych zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody DZ/19/2024 2024-03-01 09:29 2024-03-12 09:00
25. Świadczenie usług żurawiem samochodowym o wysięgu min. 15 m DZ/24/2024 2024-02-28 14:00 2024-03-08 11:00
26. DOSTAWA WĘŻA CIŚNIENIOWEGO – 1 szt. DZ/23/2024 2024-02-27 11:27 2024-03-07 08:00
27. Przedłużenie licencji na zabezpieczenie antywirusowe z kontrolą XDR DZ/20/2024 2024-02-27 13:50 2024-03-06 09:00
28. Świadczenie usług żurawiem samochodowym o wysięgu do 40 m i udźwigu 300 kg DZ/21/2024 2024-02-21 13:54 2024-03-04 11:00
29. Wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zespołu 8 stawów (zbiorników ziemnych) dla retencji wód opadowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami Przytycką, Radiową, Listopadową i Uniwersytecką na działkach nr 301/7 i 231/164 w obrębie Kaptur, ark. 20 w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenów DZ/13/2024 2024-02-01 10:21 2024-02-28 08:00
30. Konserwacja generatorów i urządzeń pomiarowych zainstalowanych na obiektach Wodociągów Miejskich w Radomiu wraz z zapewnieniem zestawów naprawczych DZ/12/2024 2024-02-06 11:56 2024-02-22 09:00
Legenda
- Current
- Archive